Monsters dragen geen rode schoenen is het dagboek van een baldadige vrouw in de jaren zestig van de vorige eeuw die stellig in haar eigen sprookjes gelooft. Ze schrijft over haar ervaringen en gedachtewisselingen die bol staan van razernij en waanzin, maar ook van kwetsbaarheid en overpeinzing.

Het dagboek is een analyse van het verknipte karakter van een vrouw en haar wereldje waarin uiterlijk, jaloezie, poëzie, de dood, perfectionisme, hunkering naar erkenning, een wispelturig liefdesleven en maatschappelijke druk een belangrijke rol spelen.

Het boek is het resultaat van het samenwerkingsverband tussen Martens&Martens en was onderdeel van de tentoonstelling KIK 4.0 dat in 2018 in het Venrays Museum te zien was.

Het behandelt verschillende schilderijen gemaakt door Tamara Martens en dagboekfragmenten in proza-en poëzievorm geschreven door Saskia Martens.  

Het boek is verkrijgbaar voor € 19,60 excl. vrachtkosten via martensenmartens@gmail.com of via het contactgedeelte op onze website.

© 2019 by Martens&Martens